پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا به شما یاری می دهد که واژه های بیگانه را در نوشته پیدا کنید و با برابر پارسی آن جابجا نمایید . گنجایش این برنامه برای هر بار پالایش کم و بیش ۱۵۰۰ واژه است

هشدار: این ابزار برگردان واژه به واژه به شما پس می دهد که می تواند پرلغزش و نادرست باشد. تک تک واژه ها را بازنگری کنید و بهترین گزینه را در نوشتار بگذارید.برای آغاز در خانه بالا نوشتاری بگذارید و سپس روی پالایش بزنیدابزار و روشهای سودمند برای آموزش و گسترش پارسی گویی:


پارسی گویی در تلگرام پارسی گویی در فیسبوک اینستاگرام دریافت واژه های پرکاربرد

خرید واژه نامه پالایشگر آناهیتا پیوند با ما برای وبسایت یا وبلاگ شماپایگاه پشتیبانی از زبان پارسی، پارسی گویی و پارسی سره